30Th12/19
7441a30529aed0f089bf17

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với trường THCS Vĩnh Hòa tuyên truyền chuyên đề “Bạo lực học đường – tác hại của ma túy” tại trường THCS Vĩnh Hòa

ngày 30 tháng 12 Công an tỉnh Bình Dương đã về trường THCS Vĩnh Hòa tổ chức tuyên truyền về