Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Cơ sở vật chất THCS Vĩnh Hòa06/06/2019THCS Vĩnh HòaCông khai công tác kiểm tra nhà vệ sinh và một số hình ảnh nhà vệ sinh trường THCS Vĩnh Hòa Tải về
THCS30/05/2019Cơ sở vật chất THCS Vĩnh HòaBa công khai THCS Vĩnh Hòa năm 2018-2019 Tải về
21/03/2019Tổ VănGiáo án thi GVG cô Nga, tổ Văn Tải về
09/05/2019Chuyên mônKết quả BDTX năm 2018-2019 Tải về
TV06/03/2019Tổ Toán - lýTài liệu ôn thi tuyển sinh môn Toán, tổ Toán Lý, Thầy Trần Huỳnh Tấn Đạt Tải về
TV20/4/2019Tổ VănGiáo án thao giảng GVG cô Nguyễn Thị Hoa Mơ, tổ Văn Tải về
Cô Khuyến20/03/2019Tổ VănGiáo án thao giảng GVG cô Trần Thị Khuyến môn Văn, tổ Văn Tải về
TV23/04/2019Tổ VănGiáo án thao giảng, cô Hoàng, tổ Văn Tải về
TV10/04/2019Tổ VănGiáo án thao giảng môn Văn cô Lê Thị Thùy Dung, tổ Văn Tải về
TA20/9/2018Tổ Anh-TinKế hoạch năm tổ Anh-Tin Tải về
10/04/2019Tổ Toán - LýGiáo án thi GVG cô Đỗ Thị Thanh Nhàn Tổ Toán - Lý Tải về
Tổ Sử Địa GDCDGiáo án thi GVG cô Nguyễn Thị Thu Yến trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
03/04/2019Tổ VănGiáo án thao giảng cô Hường, tổ Văn Tải về
04/12/2018Tổ VănGiáo án thao giảng GVG văn 6, tổ Văn, cô Hiền Tải về
20/01/2019Tổ VănBáo cáo sơ kết HK1 tổ Văn 2018-2019 Tải về
17/04/2019Tổ Toán - LýGiáo án thi GVG cô Nguyễn Thị Ngọc Bích tổ Toán trường THCS Vĩnh Hòa năm 2018-2019 Tải về
TCM05/02/2019Chuyên mônBáo cáo công tác chuyên môn THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaCông khai quyết toán tài chính THCS Vĩnh Hòa Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch tuyển sinh 6 trường THCS Vĩnh Hòa năm 2018-2019 Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch phòng chống tham nhũng trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch hướng nghiệp trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch học kỳ 1 trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch công khai trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch kiểm tra nội bộ trường THCS Vĩnh Hòa năm 2018-2019 Tải về
06/10/2018THCS Vĩnh HòaTài liệu hội nghị cán bộ viên chức trường THCS Vĩnh Hòa năm 2018-2019 Tải về
03/09/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
03/09/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch Cơ sở vật chất năm học 2018-2019 Tải về
04/09/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch công khai gồm mẫu 9, 10, 11, 12 THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
03/09/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch và chiến lược phát triển THCS Vĩnh Hòa giai đoạn 2017-2020 Tải về
03/09/2018THCS Vĩnh HòaCông khai tài chính THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
05/09/2018Bộ phận chuyên môn THCS Vĩnh HòaKế hoạch tháng của bộ phận chuyên môn THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
05/09/2018Bộ phận chuyên môn THCS Vĩnh HoàKế hoạch chuyên môn trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về