Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
THCSVHTrường THCS Vĩnh HòaKế hoạch dạy học trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2021-2022 Tải về
BGHCHUYÊN MÔNKẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
5/2/2020BGH THCS VHTài liệu và kế hoạch 03 về phòng chống dịch bệnh trường THCS Vĩnh Hòa Tải về
5/2/2020BGH THCS VHTài liệu và kế hoạch 02 về phòng chống dịch bệnh trường THCS Vĩnh Hòa Tải về
5/2/2020BGH THCS VHTài liệu và kế hoạch 01 về phòng chống dịch bệnh trường THCS Vĩnh Hòa Tải về
Tổ Anh -Tin25/09/2019Tổ Anh -TinKế hoạch năm học 2019-2020 tổ ANH-TIN Trường THCS Vĩnh Hòa Tải về
KHCM05/09/2019Chuyên môn THCS Vĩnh HòaKế hoạch bộ phận chuyên môn năm học 2019-2020 trường THCS Vĩnh Hòa Tải về
Tổ Sử-Địa-GDCD25/09/2019Tổ Sử-Địa-GDCDKế hoạch năm học 2019-2020 tổ Sử-Địa-GDCD Trường THCS Vĩnh Hòa Tải về
Tổ Hóa Sinh25/09/2019Tổ Hóa SinhKế hoạch tổ Hóa Sinh năm 2019-2020 Tải về
TỔ VĂN25/09/2019TỔ VĂNKẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ VĂN NĂM 2019-2020 Tải về
TỔ TOÁN25/09/2019TỔ TOÁNKẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ TOÁN TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
CSVC25/09/2019CSVCKế hoạch CSVC trường THCS Vĩnh Hòa năm 2019-2020 Tải về
Cơ sở vật chất THCS Vĩnh Hòa06/06/2019THCS Vĩnh HòaCông khai công tác kiểm tra nhà vệ sinh và một số hình ảnh nhà vệ sinh trường THCS Vĩnh Hòa Tải về
09/05/2019Chuyên mônKết quả BDTX năm 2018-2019 Tải về
TV20/4/2019Tổ VănGiáo án thao giảng GVG cô Nguyễn Thị Hoa Mơ, tổ Văn Tải về
TT16/01/2019Tổ Toán-LýGiáo án cô Mai, Tổ Toán - Lý Tải về
Cô Khuyến20/03/2019Tổ VănGiáo án thao giảng GVG cô Trần Thị Khuyến môn Văn, tổ Văn Tải về
TV10/04/2019Tổ VănGiáo án thao giảng môn Văn cô Lê Thị Thùy Dung, tổ Văn Tải về
TA20/9/2018Tổ Anh-TinKế hoạch năm tổ Anh-Tin Tải về
10/04/2019Tổ Toán - LýGiáo án thi GVG cô Đỗ Thị Thanh Nhàn Tổ Toán - Lý Tải về
Tổ Sử Địa GDCDGiáo án thi GVG cô Nguyễn Thị Thu Yến trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
20/01/2019Tổ VănBáo cáo sơ kết HK1 tổ Văn 2018-2019 Tải về
17/04/2019Tổ Toán - LýGiáo án thi GVG cô Nguyễn Thị Ngọc Bích tổ Toán trường THCS Vĩnh Hòa năm 2018-2019 Tải về
TCM05/02/2019Chuyên mônBáo cáo công tác chuyên môn THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
03/09/2018Chuyên môn THCS Vĩnh HòaKế hoạch tháng của Bộ phận chuyên môn năm học 2018-2019 Tải về
06/10/2018THCS Vĩnh HòaTài liệu hội nghị cán bộ viên chức trường THCS Vĩnh Hòa năm 2018-2019 Tải về
05/09/2018Chuyên môn THCS Vĩnh HòaKế hoạch năm học của bộ phận chuyên môn trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
03/09/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
03/09/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch Cơ sở vật chất năm học 2018-2019 Tải về
04/09/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch công khai gồm mẫu 9, 10, 11, 12 THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
03/09/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch và chiến lược phát triển THCS Vĩnh Hòa giai đoạn 2017-2020 Tải về
05/09/2018Bộ phận chuyên môn THCS Vĩnh HòaKế hoạch tháng của bộ phận chuyên môn THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
05/09/2018Bộ phận chuyên môn THCS Vĩnh HoàKế hoạch chuyên môn trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về