PGD Phú Giáo kết hợp với THCS Vĩnh Hòa tuyên truyền phổ biến giáo dục năm 2019-2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời chủ đề “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”

ĐIỆN LỰC PHÚ GIÁO KẾT HỢP VỚI PHÒNG GD PHÚ GIÁO, THCS VĨNH HÒA TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾT KIỆM ĐIỆN AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2019

Buổi tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy tại THCS Vĩnh Hòa

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI CỦA TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA NĂM HỌC 2019-2020

Cuối năm nhà trường đã thực hiện công tác kiểm tra nhà vệ sinh của Học sinh và Giáo viên, một số hình ảnh về nhà vệ sinh

Tổng kết năm học – Khai mạc hè – tặng quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn học giỏi năm học 2018-2019

PGD Phú Giáo kết hợp với THCS Vĩnh Hòa tuyên truyền phổ biến giáo dục năm 2019-2020
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA
Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời chủ đề “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”
ĐIỆN LỰC PHÚ GIÁO KẾT HỢP VỚI PHÒNG GD PHÚ GIÁO, THCS VĨNH HÒA TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾT KIỆM ĐIỆN AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2019
Buổi tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy tại THCS Vĩnh Hòa
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI CỦA TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA NĂM HỌC 2019-2020
Cuối năm nhà trường đã thực hiện công tác kiểm tra nhà vệ sinh của Học sinh và Giáo viên, một số hình ảnh về nhà vệ sinh
Tổng kết năm học – Khai mạc hè – tặng quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn học giỏi năm học 2018-2019

208056-e4ea8d8339ce4eb1972f2ba80332e069 - Copy

NewPicture2

School-Baner - Copy

  • Không có bài viết nào.