Đoàn viên giáo viên và học sinh trường THCS Vĩnh Hòa dọn dẹp bia tưởng niệm Xã Vĩnh Hòa

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với trường THCS Vĩnh Hòa tuyên truyền chuyên đề “Bạo lực học đường – tác hại của ma túy” tại trường THCS Vĩnh Hòa

Sơ kết Học kỳ 1 Trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2019-2020

Buổi tuyên truyền về lịch sử địa phương do đồng chí Nguyễn Cảnh Long hội cụ chiến Binh xã Vĩnh Hòa phối hợp thực hiện tại THCS Vĩnh Hòa

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA

PGD Phú Giáo kết hợp với THCS Vĩnh Hòa tuyên truyền phổ biến giáo dục năm 2019-2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời chủ đề “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”

Đoàn viên giáo viên và học sinh trường THCS Vĩnh Hòa dọn dẹp bia tưởng niệm Xã Vĩnh Hòa
Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với trường THCS Vĩnh Hòa tuyên truyền chuyên đề “Bạo lực học đường – tác hại của ma túy” tại trường THCS Vĩnh Hòa
Sơ kết Học kỳ 1 Trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2019-2020
Buổi tuyên truyền về lịch sử địa phương do đồng chí Nguyễn Cảnh Long hội cụ chiến Binh xã Vĩnh Hòa phối hợp thực hiện tại THCS Vĩnh Hòa
CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA
PGD Phú Giáo kết hợp với THCS Vĩnh Hòa tuyên truyền phổ biến giáo dục năm 2019-2020
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA
Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời chủ đề “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”

208056-e4ea8d8339ce4eb1972f2ba80332e069 - Copy

NewPicture2

School-Baner - Copy

  • Không có bài viết nào.