HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

Một số bài viết về gương sáng giáo viên năm học 2022-2033

Khai giảng năm học 2022-2023

Hồ sơ chuyên môn kiểm tra trực tuyến trường THCS Vĩnh Hòa

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA NĂM HỌC 2021-2022

Máy tính và sim cho em – UBND xã Vĩnh Hòa trao tặng điện thoại cho học sinh trường THCS Vĩnh Hòa trong thời gian học trực tuyến do dịch covid

SƠ KẾT HỌC KỲ 1 TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA NĂM 2020 – 2021

Hội nghị cán bộ viên chức Trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2020-2021

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023
Một số bài viết về gương sáng giáo viên năm học 2022-2033
Khai giảng năm học 2022-2023
Hồ sơ chuyên môn kiểm tra trực tuyến trường THCS Vĩnh Hòa
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA NĂM HỌC 2021-2022
Máy tính và sim cho em – UBND xã Vĩnh Hòa trao tặng điện thoại cho học sinh trường THCS Vĩnh Hòa trong thời gian học trực tuyến do dịch covid
SƠ KẾT HỌC KỲ 1 TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA NĂM 2020 – 2021
Hội nghị cán bộ viên chức Trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2020-2021

208056-e4ea8d8339ce4eb1972f2ba80332e069 - Copy

NewPicture2

School-Baner - Copy