Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
ba cong khaiTHCS Vĩnh HòaBáo cáo ba công khai học kì 1 năm học 2019-2020 Tải về
Cơ sở vật chất THCS Vĩnh Hòa06/06/2019THCS Vĩnh HòaCông khai công tác kiểm tra nhà vệ sinh và một số hình ảnh nhà vệ sinh trường THCS Vĩnh Hòa Tải về
TT16/01/2019Tổ Toán-LýGiáo án cô Mai, Tổ Toán - Lý Tải về
20/01/2019Tổ VănBáo cáo sơ kết HK1 tổ Văn 2018-2019 Tải về
TCM05/02/2019Chuyên mônBáo cáo công tác chuyên môn THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaCông khai quyết toán tài chính THCS Vĩnh Hòa Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch tuyển sinh 6 trường THCS Vĩnh Hòa năm 2018-2019 Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch phòng chống tham nhũng trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch hướng nghiệp trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch học kỳ 1 trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
10/10/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch công khai trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về
06/10/2018THCS Vĩnh HòaTài liệu hội nghị cán bộ viên chức trường THCS Vĩnh Hòa năm 2018-2019 Tải về
03/09/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch Cơ sở vật chất năm học 2018-2019 Tải về
04/09/2018THCS Vĩnh HòaKế hoạch công khai gồm mẫu 9, 10, 11, 12 THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về