Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
TV23/04/2019Tổ VănGiáo án thao giảng, cô Hoàng, tổ Văn Tải về
TV20/4/2019Tổ VănGiáo án thao giảng GVG cô Nguyễn Thị Hoa Mơ, tổ Văn Tải về
17/04/2019Tổ Toán - LýGiáo án thi GVG cô Nguyễn Thị Ngọc Bích tổ Toán trường THCS Vĩnh Hòa năm 2018-2019 Tải về
TV10/04/2019Tổ VănGiáo án thao giảng môn Văn cô Lê Thị Thùy Dung, tổ Văn Tải về
10/04/2019Tổ Toán - LýGiáo án thi GVG cô Đỗ Thị Thanh Nhàn Tổ Toán - Lý Tải về
03/04/2019Tổ VănGiáo án thao giảng cô Hường, tổ Văn Tải về
21/03/2019Tổ VănGiáo án thi GVG cô Nga, tổ Văn Tải về
Cô Khuyến20/03/2019Tổ VănGiáo án thao giảng GVG cô Trần Thị Khuyến môn Văn, tổ Văn Tải về
TV06/03/2019Tổ Toán - lýTài liệu ôn thi tuyển sinh môn Toán, tổ Toán Lý, Thầy Trần Huỳnh Tấn Đạt Tải về
TT16/01/2019Tổ Toán-LýGiáo án cô Mai, Tổ Toán - Lý Tải về
04/12/2018Tổ VănGiáo án thao giảng GVG văn 6, tổ Văn, cô Hiền Tải về
Mầm non An LinhGIÁO ÁN HĐNT Tải về
Tổ Sử Địa GDCDGiáo án thi GVG cô Nguyễn Thị Thu Yến trường THCS Vĩnh Hòa năm học 2018-2019 Tải về