Cuối năm nhà trường đã thực hiện công tác kiểm tra nhà vệ sinh của Học sinh và Giáo viên, một số hình ảnh về nhà vệ sinh

Công tác kiểm tra nhà vệ sinh của học sinh và giáo viên được Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo thực hiện hàng tuần,tháng theo lịch công tác và thường xuyên nhắc nhở bộ phận phục vụ cũng như học sinh có ý thức trong công việc và giữ gìn sạch sẻ khu vực nhà vệ sinh cũng như môi trường của nhà trường luôn “Xanh-Sạch-Đẹp”.

chauxi nam dieuhoa quat nam nha vs nam hs nhs nam chau rua tay hs nu chau xi nha vs nu hs quat nvs nu hs bon rua tay gv chau xi nu gv nư nha tam nu gv chau rua gv nam chau tieu nha vs chung quat gv nam