Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời chủ đề “Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập”


CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TIẾT CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG LỒNG GHÉP CHỦ ĐỀ TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI – ĐỒNG THỜI KẾT HỢP TUYÊN TRUYỀN VỀ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG


——————–o0o———————

IMG_1569890461887_1569891740098

IMG_1569890473558_1569891736741

IMG_1569891378619_1569891709368

IMG_1569891379012_1569891714094

IMG_1569891379354_1569891730665

IMG_1569891380803_1569891719525

IMG_1569891384510_1569891734264