Ngày 19 tháng 10, Công đoàn trường THCS Vĩnh Hòa tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vào buổi chiều lúc 17g00 tại THCS Vĩnh Hòa, mời tất cả công đoàn viện có mặt tham gia!